Instalacje fotowoltaiczne

Moduły fotowoltaiczne bezpośrednio przetwarzają energię promieniowania słonecznego na elektryczną w postaci prądu i napięcia stałego. W efekcie konwersji energii promieniowania słonecznego na elektryczną w panelach fotowoltaicznych na wyjściu otrzymuje się prąd stały. Konieczne jest więc zastosowanie falownika, który zamienia energię elektryczną z modułu fotowoltaicznego, w postaci prądu i napięcia stałego, na prąd i napięcie przemienne, o parametrach zgodnych z siecią elektryczną niskiego napięcia.

 

Instalacja fotowoltaiczna jako najtańsza metoda wytwarzania energii elektrycznej

Spośród znanych metod wytwarzania prądu, wykorzystujących energię promieniowania słonecznego, instalacja fotowoltaiczna jest najtańsza i najprostsza. Promieniowanie słoneczne to niewyczerpywalne i powszechnie dostępne źródło energii. Ponadto instalacja fotowoltaiczna zapewnia szereg korzyści, takich jak: lekka konstrukcja, brak emisji hałasu, konieczności obsługi i stałej kontroli oraz elementów ruchomych, dzięki którym zwiększa się bezpieczeństwo użytkowania, a zmniejszają koszty eksploatacyjne.

Jednocześnie instalacja fotowoltaiczna pracuje w różnych warunkach pogodowych, co wpływa na obniżanie efektywności ich działania. Znaczenie ma tutaj m.in. temperatura, natężenie promieniowania słonecznego, wiatr, kąt padania promieni czy występowanie zacienienia. Ponadto ze względu na postępowanie procesu starzenia w czasie eksploatacji sprawność modułów minimalnie spada (ok. 0,6% rocznie, od drugiego roku).

 

Przykładowy schemat działania instalacji fotowoltaicznej

AISWEI Cloud

Instrukcja obsługi

Karta produktowa

Instrukcja sposobu odczytu licznika dwukierunkowego (mikroinstalacje)

©2024 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners